Tag: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเทียบเยน 105 เยน ยังลุ้นสหรัฐบรรลุข้อตกลงกระตุ้นเศรษฐกิจ

ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเทียบเยน 105 เยน ยังลุ้นสหรัฐบรรล

Continue Reading…

Tag: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

Tag: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

Tag: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ