ป้ายกำกับ: บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP)

BLCP เดินหน้าโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ลดเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่ EEC

BLCP เดินหน้าโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ลดเสี่ยงภัยแล้

Continue Reading…